To slagtesvin med lineære slagmærker på ryggen

2018-32-0152-00155

Embedsdyrlægen på slagteriet observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning to slagtesvin med lineære mærker på ryggen efter slag og blødninger i spæklaget og den underliggende muskulatur.