To søer med svære skuldersår gående i farestald uden afhjælpende tiltag

2016-32-0152-00078

Ved stikprøvekontrol konstateredes to søer med svære skuldersår i farestalden. Søerne gik i farestier på betongulve med deres pattegrise uden nogen former for afhjælpende tiltag som eksempelvis blødt underlag eller anvendelse af sårsalve. Ejer erkendte uden yderligere forklaring.