To svin med kroniske lemmelidelser blev mangelfuldt håndteret

2020-24-0152-00283

 

Ved tilsyn i en slagtesvinebesætning fandtes et svin på ca. 20 kg, som lå i en produktionssti med ca. 15 svin på 25-30 kg. Svinet lå i sideleje og var ude af stand til at rejse sig. Begge dets forben var hævede omkring albuer/overarme, og på venstre forben sås et sår på oversiden af koden. Svinet var endvidere mager og skarprygget.

Ved et opfølgende tilsyn i besætningen fandtes et svin på ca. 60 kg, der var halt på venstre bagben, og som ikke tog støtte på højre forben. Forknæet var hævet og med flere fistelopbrud. Svinet havde svært ved at rejse sig og fremstod krumrygget og med humpende gang.