Transport af fem brokgrise og én halt gris grundet medfødt defekt

2016-32-0152-00052

Fødevarestyrelsen bistod politiet ved en kontrolaktion vedrørende dyretransport, hvor politiet standsede en svinetransport med 198 grise. Ti grise, herunder fem brokgrise, var skilt fra de andre grise i ét rum på bilen. Embedsdyrlægen kunne ved inspektion af dyrene på transporten konstatere, at en af brokgrisene på transporten virkede smertepåvirket, idet den gik med stiv stikkende gang og krum ryg. Politiet og dyrlægen fulgte med transporten til slagteriet, hvor der ved inspektion af grisene blev observeret en gris, der var stærkt halt på venstre bagben. Ved nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at den manglede den nederste del af sit ben. Ejer oplyste, at der er tale om en medfødt defekt, og at grisen i besætningen har gået i sygesti med dybstrøelse indtil den blev lukket i udleveringsrummet med de andre grise til levering.