Tre syge slagtesvin mangelfuldt/ikke behandlet i besætningen

2020-24-0152-00276

Tre slagtesvin fandtes ved et kontrolbesøg ikke at være behandlet under hensyntagen til deres lidelser. Et svin med brok, der havde et stort sår på undersiden af broksækken gik blandt raske svin i en almindelig produktionssti. Et svin lå på siden, apatisk og reagerede kun ganske svagt ved blink med øjnene og med pibe-lyde og et svin bevægede sig ved at slæbe sig fremad som en "siddende hund”. Disse svin var sat i en ikke korrekt indrettet sygesti med høj belægning, og deres lidelser var ikke behandlet sufficient.