Tvist om ansvar for smittespredning af B-streptokokker i kvægbesætning

2013-32-04-00041

Ejerne af en økologisk kvægbesætning under udvidelse, der i sommeren 2007 var blevet inficeret med B-streptokokker, nægtede at betale regningen til besætningsdyrlægen, idet de ikke mente, at de i forbindelse med infektionen havde fået den rette rådgivning og at dette var årsag til, at B-streptokokinfektionen havde bredt sig voldsomt i besætningen. Dyrlægefirmaet (C) lod sagen vurdere hos deres ansvarsforsikring, der afslog erstatning, da man ikke her vurderede, at der fra dyrlægeside var begået nogle ansvarspådragende fejl. Sagen endte i Retten og der blev indhentet vurdering fra syns- og skønsmand uden at dette løste sagen. Parterne i sagen anmodede herefter Rådet om at besvare et fremsendt spørgetema.