Tyrekalv med spastiske bevægelse og mager gangbesværet ko

2016-32-0151-00036

Fødevarestyrelsen var i forbindelse med kontrolkampagnen "Halthed og klovsundhed i malkekvægsbesætninger" på kontrolbesøg i en besætning. I en fællesboks med dybstrøelse gik 3 køer og 56 kalve, heraf en mager og gangbesværet ko, samt en tyrekalv, der havde svært ved at rejse sig og lægge sig, havde skrævende og krabbende gang, spastiske trækninger i kroppen og ufysiologisk kropsholdning. Begge dyr vurderedes at være særdeles smerteprægede.