Uacceptabel aflivning af 43 grise, der blev fundet transportuegnede

2015-32-0152-00048

Ved kontrol på et samlested for svin blev 43 grise fundet transportuegnede, hvorfor de skulle aflives på stedet. Dette blev foretaget af 2 staldmænd, der henholdsvis først skød flere grise og efterfølgende afblødte dem samt skød med en boltpistol, der flere gange ikke virkede effektivt ligesom grisene ikke blev fastholdt passende, hvorved flere blev ramt på må og få i hovedregionen eller øvrige kropsdele.