Udegående skotsk højlandskvæg uden mulighed for tørt leje

2017-32-0151-00064

I et udendørs økologisk hold af skotsk højlandskvæg fandtes ved myndighedernes årlige kontrol ultimo februar 2016, at kreaturerne gik uden at være sikret mod vejr og vind efter deres behov. Dyrene var ved godt huld og uden anmærkninger fra kontrollanterne. Der havde ved kontrol i 2013 været lignende forhold i besætningen. Ejeren erkendte de faktiske forhold. Der blev senere opført en hal til kreaturerne. Forholdet blev meldt til politiet.