Udendørs hold af kreaturer på naturområde - flere døde og afmagret

2013-32-052-00058

Et udendørs hold af 13 kreaturer bestående af dels Skotsk Højlandskvæg dels Whitebelted Galloway og krydsninger heraf gik på ca. 80 hektar naturområde, som efter aftale med Naturstyrelsen blev afgræsset. Området var indhegnet og bestod af, hede, krat, vandhuller, fyr bevoksning o.a. Området blev afgræsset med EU-støtte via tilskudsordninger for miljøvenligt landbrug. Der havde i længere tid, år, været problemer med dyr som levede udenfor indhegningen og blev betegnet som aggressive. Naturstyrelsen havde tidligere givet påbud om, at ejeren skulle få styr på sine dyr. Ejeren magtede ikke og vidste heller ikke, hvad han skulle gøre for at få styr på dyrene. Efter aftale med besætningsejeren skød Naturstyrelsen dyrene, som gik udenfor indhegningen. Der indgik en anmeldelse om fund af en død ko. Ved tilsyn af dyret fik politiet assistance af en dyrlæge fra egnen. Den døde ko fandtes afmagret, muskulaturen tilbagedannet og der var intet fedt under huden. Ikke langt derfra fandtes tillige en død ko, som havde været under fødsel, da den døde og den var tillige underernæret. Ejeren oplyste, at han ikke gav dyrene supplerende foder udover lidt brød engang imellem, idet dette ikke var tilladt efter den aftale, han havde med styrelsen. De resterende 11 dyr, 3 ældre skotsk højlandskvæg og 5 Galloway hvoraf 3 var ungdyr, var alle afmagrede med varierende grad af indfaldne flanker og manglende vomfylde. I området var der intet græs eller pileskud, som kunne tjene som foder. Efterfølgende fandtes endnu et dødt ældre dyr af racen skotsk højlandskvæg. Fødevarestyrelsen blev tilkaldt for at inspicere dyrene.