Udendørs hold af svin uden mulighed for tørt leje samt uden foder og vand

2013-32-053-00107

Ved et kommunalt tilsyn i en frilandssvinebesætning konstateredes flere døde svin blandt de øvrige svin, der ikke havde mulighed for at finde tørt leje. Forholdet blev anmeldt til politiet, der tilkaldtes embedsdyrlæger til besætningen. Svinebesætningen bestod af en del svin, der blev beskrevet som værende under middel – til middel af foderstand. Svinehytterne var defekte med huller i siderne, og bundene i disse samt i indhegningerne var dækket af mudder og vand. Der var ingen foder- eller vandtrug. Et stærkt støttehalt svin blev anmodet aflivet.