Udtalelse om hummere og krebsdyrs smerteopfattelse

2014-32-09-00033 - 2014-32-019-00008

Rådet fik forelagt spørgsmål om hummere og krebsdyr, idet man ønskede oplyst, hvorvidt der fandtes ny viden der kunne be- eller afkræfte hvorvidt hummere og krebsdyr havde smerteopfattelse.