Ukorrekt håndtering af syge og tilskadekomne svin

2019-24-0152-00043/2019-24-0152-00242

Fødevarestyrelsen konstaterede ved et opfølgende, uanmeldt besøg i en opformeringsbesætning, at en so med en klovlidelse ikke var håndteret korrekt efter endt sygdomsbehandling. Desuden var sopolte og slagtesvin med alvorlige halebid ikke behandlet korrekt. Besætningen havde i forbindelse med et tidligere besøg modtaget en indskærpelse vedr. håndtering af syge og tilskadekomne grise.