Utilstrækkelig mængde rode- og beskæftigelsesmateriale til svin

2015-32-0152-00035

Ved et kontrolbesøg i flere stalde tilhørende samme slagtesvineproduktion blev der konstateret mangler i forhold til tilstedeværelse af en tilstrækkelig mængde rode- og beskæftigelsesmateriale. Efter et nyt kontrolbesøg er det konstateret, at der på trods af indskærpelser ikke er ændret nævneværdigt på forholdene. Konkret går anklagen på at der er anvendt et hårdtræ-produkt som manipulerbart materiale, og at der ikke er tilstrækkelig afstand mellem det manipulerbare materiale (inkl. kædeophængte træklodser) til at flere grise kan stimuleres/beskæftiges på samme tid.