Utriveligt slagtesvin med navlebrok gik sammen med andre svin i almindelig sti

2020-24-0152-00379

Slagtesvin med stort navlebrok (over 15 cm i diameter) med et 10 cm stort sår på undersiden af broksækken gik i almindelig sti sammen med 15 andre slagtesvin. Stien var uden blødt leje. Slagtesvinet var under middel i huld og skarp hen over ryggen. Den viste tegn på smerte, idet den stod med krum ryg. Slagtesvinet blev aflivet på stedet.