Vanrøgt af katte og killinger - flere døde

2015-32-0153-00027

En dyreejer sigtedes for overtrædelse af dyreværnsloven, idet Politiet rundt om sigtedes bopæl - en campingvogn - havde fundet ca. 15 sløve killinger med pusfyldte øjne. Flere mad- og vandskåle rundt om campingvognen var tomme. En dyrlæge tilkaldtes. Inde i den aflåste campingvogn fandtes en død voksen hunkat, 5 døde killinger og flere levende killinger. I alt indbragtes til dyrehospital 1 voksen kat og 23 killinger. Yderligere 5 killinger indleveredes efterfølgende til dyrehospitalet. Samtlige katte aflivedes.