Vanrøgt af lam/får

2016-32-0154-00005

Forhold 1: Politiet modtog den 13. august 2015 en anmeldelse om to døde får i en trailer. Ved de døde får lå også et levende lam, der hev efter vejret og var meget afkræftet.

Politiet tog til adressen og fandt at traileren stod delvist i skygge. Det var solrigt og ca. 25 grader. Traileren var lukket bortset fra tre små åbninger i hver side. Der lugtede af forrådnelse i traileren. Det levende lam lå på noget halm ved siden af et dødt lam, med hovedet inde under en presenning. Lammet reagerede ikke på, at bagsmækken blev lukket op, og hang slapt og passivt i armene på ejer, da det blev løftet op.

En dyrlæge fandt at lammet var liggende og ikke kunne rejse sig uden hjælp. Lammets legemstemperatur var 37,2 det var nedstemt, havde porcelænshvide slimhinder, var afmagret og havde hurtig respiration. Dyrlægen vurderede behandling var nytteløst. Lammet blev aflivet.

Forhold 2: Den 21. oktober 2015 modtog politiet en ny anmeldelse om et moderfår og dets vædderlam, der ikke havde det godt. Specielt moderfåret hostede og hev efter vejret. De øvrige får var hentet hjem for længe siden, og de sidste to formentligt blevet glemt. Ved besøg på adressen kunne fårets dårlige vejrtrækning høres på afstand. Både får og lam var i huld under middel og uden underhudsfedt eller muskler, ligesom huden var spændt ud over skelettet.