Ved det levende syn på slagteriet observeredes 32 svin med slagmærker på ryggen

2021-24-0152-00464

Ved det levende syn på slagteriet observerede embedsdyrlægen 32 svin med mærker efter slag på ryggen. Embedsdyrlægen påtalte forholdet over for chaufføren, som oplyste, at have bemærket slagmærker på nogle svin ved pålæsningen. Ved undersøgelsen efter slagtningen fandtes svinene påført et varierende antal slag henover ryggen medførende blødninger i huden og underliggende væv.