Ved kontrolbesøg blev der konstateret 4 halte ungkreaturer, der ikke var tilset af dyrlæge

2017-32-0151-00083

Ved et kontrolbesøg i en slagtekalvebesætning konstaterede embedsdyrlægen fire halte ungkreaturer, der ikke var håndteret korrekt.

 

Ejeren oplyste, at han havde isoleret dyrene i sygeboks for hhv. 6 og 3-4 dage siden fordi de haltede.