Vurdering af transportkasse til brug ved fremvisning af brunskuldret våge

2017-32-019-00025

Fødevarestyrelsen modtog en ansøgning om tilladelse til fremvisning af en brunskuldret våge. I den forbindelse blev Rådet anmodet om at vurdere, om transportkassen, der anvendtes i forbindelse med transport til fremvisningsstedet, var forsvarlig for så vidt angik størrelse og ventilation.