Temaer

Det Veterinære Sundhedsråds årstema omhandler et aktuelt emne, som Rådet finder særlig anledning til at give en nærmere omtale eller uddybning. 

Det Veterinære Sundhedsråd har siden 1990 haft nedenstående temaer/forord: