• Det Veterinære Sundhedsråd

Velkommen til Det Veterinære Sundhedsråds portal

Det Veterinære Sundhedsråd udgiver ikke længere en egentlig årsberetning. Når der foreligger en afgørelse i de enkelte sager, offentliggøres Rådets udtalelser i stedet for løbende via denne portal.

Rådets udtalelser i konkrete sager findes under sagsarkivet.

Rådets tidligere årsberetninger og generelle udtalelser kan tillige findes på portalen.

DVS Medlemmer

Hvem er Det Veterinære Sundhedsråd?

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver udtalelser om veterinære spørgsmål på begæring af en offentlig myndighed eller af parter i en straffesag, hvorunder sådanne spørgsmål opstår.

Rådet består i dag af 6 medlemmer som alle skal have en veterinærfaglig baggrund.

Rådets sammensætning er pr. 1. september 2018:

Susanne Nautrup Olsen, formand

Asger Lundorff Jensen, næstformand

Sten A. Larsen

Lena Pelle

Hans Henrik Dietz

Jørgen Agerholm

Læs mere her.