Lovstof

Bekendtgørelse nr. 499 af 22. maj 2024 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, udstedelse af identifikationsdokumenter, overgangsforanstaltninger for flytning af unge hunde, katte og fritter og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Bekendtgørelse nr. 500 af 22. maj 2024 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod abekoppevirus

Bekendtgørelse nr. 501 af 22. maj 2024 om beskyttelsesforanstaltninger over for hunde, katte og visse arter af flyvende hunde fra halvøen Malaysia og Australien

Bekendtgørelse nr. 1703 af 8. december 2023 om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1341 af 27. november 2023 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Bekendtgørelse nr. 1250 af 25. oktober 2023 om opdræt af ræve

Bekendtgørelse nr. 997 af 29. juni 2023 om porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)

Bekendtgørelse nr. 815 af 15. juni 2023 om visse aggregater, halsbånd mv. til dyr, herunder om forbud mod brug og markedsføring

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023 om aflivning, herunder slagtning, af dyr

Bekendtgørelse nr. 816 af 15. juni 2023 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af visse landbrugsdyr

Bekendtgørelse nr. 818 af 15. juni 2023 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af æglæggende høner, hønniker og forældredyr mv.

Bekendtgørelse nr. 686 af 31. maj 2023 om erhvervsmæssig handel med dyr

Bekendtgørelse nr. 631 af 31. maj 2023 om halekupering, kastration og afhorning

Bekendtgørelse nr. 647 af 31. maj 2023 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte

Bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse nr. 645 af 31. maj 2023 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v.

Bekendtgørelse nr. 597 af 29. maj 2023 om overvågning og bekæmpelse af salmonella hos grise

Bekendtgørelse nr. 537 af 17. maj 2023 om veterinærkontrol

Bekendtgørelse nr. 544 af 17. maj 2023 om foderkontrol

Bekendtgørelse nr. 562 af 17. maj 2023 om fødevarekontrol

Bekendtgørelse nr. 1493 af 6. december 2022 om salmonella hos kvæg og visse andre husdyr

Bekendtgørelse nr. 991 af 25. maj 2021 om sundhedsrådgivningsaftaler for ​svinebesætninger

Bekendtgørelse nr. 992 af 25. maj 2021 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse nr. 1750 af  30. november 2020 om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.

Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige midstekrav til hold af hunde

Bekendtgørelse nr. 1746 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste

Bekendtgørelse nr. 1743 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg

Bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise

Bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport

Bekendtgørelse nr. 1394 af 12. december 2019 om hold af svin på friland

Bekendtgørelse nr. 754 af 22. juli 2019 om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger

Bekendtgørelse nr. 605 af 1. juni 2017 om autorisation af veterinære teknikere

Bekendtgørelse nr. 848 af 27. juni​ 201​​6 om hold af fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 1712 af 15. december 2015 om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd

Bekendtgørelse nr. 1711 af 15. december 2015 om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd

Bekendtgørelse nr. 1509 af 10. december 2015 om opdræt af strudsefugle

Bekendtgørelse nr. 1496 af 10. december 2015 om opdræt af fjervildt

Bekendtgørelse nr. 1422 af 3. december 2015 om husning af mink og hegning af minkfarme

Bekendtgørelse nr. 1397 af 2. december 2015 om zoologiske haver m.v.

Bekendtgørelse nr. 1261 af 17. november 2015 om forbud mod hold af særlige dyr

Bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse nr. 517 af 19. juni 1997 om tilladelse til opdræt af visse dyrearter