Det Veterinære Sundhedsråd består i dag af 6 medlemmer som alle skal have en veterinærfaglig baggrund.

Rådets medlemmer er udnævnt jf. bekendtgørelse nr. 1711 af 15. december 2015 om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd §2: 

Miljø- og fødevareministeren sikrer ved udnævnelsen at kendskab til anerkendt praktisk og videnskabelige erfaringer med dyrs fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov hermed er repræsenteret i Rådet. Tilsvarende skal indsigt i sygdomme, sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse være repræsenteret i Rådet.

Formand

Dyrlæge Susanne Nautrup Olsen


Susanne Nautrup Olsen er udpeget grundet sin forskningsbaserede veterinærvidenskabelige indsigt indenfor patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi.

Susanne Nautrup Olsen (Ph.D., specialdyrlæge) er ansat som hospitalschef på Københavns Universitet. Hun har været medlem af Rådet siden 2005. Hun blev i 2018 formand for Rådet. 


Næstformand

Dyrlæge Asger Lundorff Jensen

Asger Lundorff Jensen, udpeget grundet forskningsbaseret veterinærvidenskabelig indsigt indenfor patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi.

Asger Lundorff Jensen (Ph.D., dr. med. vet.) er ansat som professor i klinisk veterinærmedicin på Københavns Universitet. Han har været medlem af Rådet siden 2008. Asger Lundorff Jensen blev i 2018 næstformand for Rådet.


Medlem

Dyrlæge Lena Pelle

Lena Pelle, udpeget grundet sit særlige kendskab til familie- og hobbydyr.

Lena Pelle (fagdyrlæge) er praktiserende dyrlæge og har været medlem af Rådet siden 2014.

Medlem

Dyrlæge Hans Henrik Dietz

Hans Henrik Dietz er udpeget grundet sin særlige viden om hold af særlige dyr.

Hans Henrik Dietz (lic.med.vet.) er ansat som lektor og skoleleder (Veterinærskolen) på Københavns Universitet. Hans Henrik Dietz har været medlem af Rådet siden 2017.

Medlem

Dyrlæge Jørgen Agerholm

Jørgen Agerholm, udpeget grundet forskningsbaseret veterinærvidenskabelig indsigt indenfor patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi.

Jørgen S. Agerholm (Ph.D., dr. med. vet.) er ansat som professor på Københavns Universitet. Jørgen S. Agerholm har været medlem af Rådet siden 2018.

Medlem

Dyrlæge Hanne Lerche Voogd

Hanne Lerche Voogd, udpeget grundet sit særlige kendskab til produktionsdyr.

Hanne Lerche Voogd (Master i Dyrevelfærd) er praktiserende dyrlæge og har været medlem af Rådet siden 2023.