Temaer

Det Veterinære Sundhedsråds årstema omhandler et aktuelt emne, som Rådet finder særlig anledning til at give en nærmere omtale eller uddybning.

Det Veterinære Sundhedsråd har siden 1990 haft nedenstående temaer/forord:

Tema 2013: Rådets udtalelser retrospektivt inden lukketid

Tema 2012: Udendørs hold af dyr i vinterperioden

Tema 2010: Brug af dyr i underholdningsbranchen

Tema 2009: Tema vedrørende mink

Tema 2008: Kastration og halekupering af lam og gedekid

Tema 2007: Svækkes tilliden til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser?

Tema 2006: Håndtering af skuldersår

Tema 2005: Dyrehold som hobby og modema

Tema 2004: Kvalitetssikring af arbejdet i veterinærklinisk praksis

Tema 2003: Masseproduktion i husdyrbruget fritager ikke for ansvar for det enkelte dyr

Tema 2002: Klagesager over dyrlæger – hvad klages der over

Tema 2001: Det Veterinære Sundhedsråd hilser stramningen på lægemiddelområdet velkommen, så misbrug reduceres, men samtidig påpeger Rådet problemer med tiltagende antal regler for praktiserende dyrlæger, begrænset adgang til lægemidler og regelkollision

Tema 1999-2000: Politiets og anklagemyndighedens behandling af sager om overtrædelse af dyreværnsloven Tema 1998: EU-lovgivningen begrænser rådigheden over essentielle lægemidler til behandling af produktionsdyr

Tema 1997: Sanktionsfastsættelse/domspraksis i forhold til Rådets vurderinger

Tema 1996: Transportsager forelagt Rådet samt Rådets ønske om sammenlægning af regelsættet på området

Tema 1995: Rådets udtalelser og redegørelser medvirkende til at danne et fagligt grundlag for domspraksis i dyreværnssager, handelssager m.v.

Tema 1994: Stigende grad af offentlig interesse for dyrevelfærd i husdyrbruget

Tema 1993: Udegående dyr - gældende ret på området

Tema 1992: Transport af dyr med kroniske skader og sygdomme, domspraksis og mulig svækkelse af retslige beredskab på området

Tema 1991: Ny dyreværnslov - Ny redegørelse fra Rådet om transport af syge og tilskadekomne dyr til slagtning

Tema 1990: Rådet 140 år