Det Veterinære Sundhedsråds årstema omhandler et aktuelt emne, som Rådet finder særlig anledning til at give en nærmere omtale eller uddybning.

Det Veterinære Sundhedsråd har siden 1990 haft nedenstående temaer/forord: