Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd varetager forskellige funktioner til understøtning af Rådets arbejde. Sekretariatet forbereder Rådets møder og sagsbehandling, og kan, efter Rådets retningslinjer, varetage visse sager på Rådets vegne.

Rådet er placeret i Fødevarestyrelsen.

Kontakt:
Sekretariatet kan kontaktes via tlf.: 72 27 69 00

 

Lissi Vestergaard Karlsen

Daglig leder, specialkonsulent, dyrlæge, sagsbehandler

 

Helle Feldstedt

Dyrlæge, sagsbehandler 

 

Tanja Bundsgaard Müller Hansen

Juridisk sekretær, sagsbehandler 

 

Dilara Yildiz

Juridisk sekretær, sagsbehandler

Mette Hvid Monin

Administrativ medarbejder