Sekretariat

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd varetager forskellige funktioner til understøtning af Rådets arbejde. Sekretariatet forbereder Rådets møder og sagsbehandling, og kan, efter Rådets retningslinjer, varetage visse sager på Rådets vegne.

Sekretariatet er placeret i Fødevarestyrelsen i Glostrup og kan kontaktes via 246sek@fvst.dk eller tlf.: 72 27 69 00.

Billede af Lissi Vestergaard Karlsen

Lissi Vestergaard Karlsen

Daglig leder, chefkonsulent, dyrlæge, sagsbehandler.

Billede af Helle Feldstedt

Helle Feldstedt

Dyrlæge, sagsbehandler

Billede af Dilara Yildiz

Dilara Yildiz

Juridisk sekretær, sagsbehandler

Billede af Mette Hvid Monin

Mette Hvid Monin

Administrativ medarbejder