Tema 2010: Brug af dyr i underholdningsbranchen

Dyr bliver tilsyneladende i stigende grad anvendt i forskellige former for underholdning. Det Veterinære Sundhedsråd finder på den baggrund anledning til at gøre opmærksom på, at produktionsdyr og utrænede dyr i almindelighed, under sådanne forhold kan risikere ikke at blive behandlet omsorgsfuldt og risikere unødigt at blive påført lidelse, angst og væsentlig ulempe jvnf. Dyreværnslovens §§ 1 og 2. Yderligere vil Rådet henlede opmærksomheden på Dyreværnslovens § 17, hvoraf det fremgår, at dyr ikke må dresseres eller bruges til fremvisning, cirkusforestillinger, filmoptagelser eller lignende, hvis de herved påføres væsentlig ulempe.

Rådet skal således opfordre arrangører af underholdningsarrangementer, hvori der indgår dyr, til at sikre, at dyrene indgår på en måde, der er forenelig med dyreværnslovens bestemmelser og at enhver tvivl kommer dyret til gode.

Det Veterinære Sundhedsråd
Januar 2013 København