RSS

Ved Veterinærrejseholdets kontrol af en dyreklinik blev det konstateret, at man neutraliserede hunkatte ved at lejre dem på en 45 grader, skråtstillet…

Rådet er i mail af 3. juli 2017 fra Fødevarestyrelsen blevet anmodet om at besvare veterinærfaglige spørgsmål vedrørende hybriden zorse.

Rådet blev af Fødevarestyrelsen, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, anmodet om at besvare spørgsmål vedrørende Bisoner. Til brug for Rådets svar, har…

Det Veterinære Sundhedsråd har i en politisag den 24. marts 1999 afgivet følgende udtalelse (gengives her i anonymiseret form), som man finder, vil…

Aflivning af pindsvin med æter efter den beskrevne metode findes dyreværnsmæssigt betænkelig, fordi der kan gå flere minutter før døden indtræder, og…

Det Veterinære Sundhedsråd er blevet forespurgt, om det er etisk og dyreværnsmæssigt forsvarligt at anbringe levende ål i vand tilsat salmiakspiritus.…