Rådets medlemmer

Rådets medlemmer er udnævnt jf. bekendtgørelse nr. 1711 af 15. december 2015 om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd §2: 

Miljø- og fødevareministeren sikrer ved udnævnelsen at kendskab til anerkendt praktisk og videnskabelige erfaringer med dyrs fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov hermed er repræsenteret i Rådet. Tilsvarende skal indsigt i sygdomme, sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse være repræsenteret i Rådet.

Formand: 
Dyrlæge Susanne Nautrup Olsen, udpeget grundet forskningsbaseret veterinærvidenskabelig indsigt indenfor patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi.

Susanne Nautrup Olsen (Ph.D., specialdyrlæge) er ansat som hospitalschef på Københavns Universitet. Susanne Nautrup Olsen har været medlem af Rådet siden 2005. Susanne Nautrup Olsen blev i 2018 formand for Rådet. 

Næstformand:

Dyrlæge Asger Lundorff Jensen, udpeget grundet forskningsbaseret veterinærvidenskabelig indsigt indenfor patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi.

Asger Lundorff Jensen (Ph.D., dr. med. vet.) er ansat som institutleder og professor på Københavns Universitet. Asger Lundorff Jensen har været medlem af Rådet siden 2008. Asger Lundorff Jensen blev i 2018 næstformand for Rådet.

Dyrlæge Sten A. Larsen, udpeget grundet sit særlige kendskab til produktionsdyr.

Sten A. Larsen er praktiserende dyrlæge og har været medlem af Rådet siden 2013. 

Dyrlæge Lena Pelle, udpeget grundet sit særlige kendskab til familie- og hobbydyr.

Lena Pelle (fagdyrlæge) er praktiserende dyrlæge og har været medlem af Rådet siden 2014.

Dyrlæge Hans Henrik Dietz, udpeget grundet sin særlige viden om hold af særlige dyr.

Hans Henrik Dietz (lic.med.vet.) er ansat som lektor og skoleleder (Veterinærskolen) på Københavns Universitet. Hans Henrik Dietz har været medlem af Rådet siden 2017.

Dyrlæge Jørgen Agerholm, udpeget grundet forskningsbaseret veterinærvidenskabelig indsigt indenfor patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi.

Jørgen S. Agerholm (Ph.D., dr. med. vet.) er ansat som professor på Københavns Universitet. Jørgen S. Agerholm har været medlem af Rådet siden 2018.