Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd varetager forskellige funktioner til understøtning af Rådets arbejde. Sekretariatet forbereder Rådets møder og sagsbehandling, og kan, efter Rådets retningslinjer, varetage visse sager på Rådets vegne.

Rådet er placeret i Fødevarestyrelsen.

Kontakt:
Sekretariatet kan kontaktes via tlf.: 72 27 69 00

 

Portræt af Lissi Vestergaard Karlsen

Lissi Vestergaard Karlsen

Daglig leder, specialkonsulent, dyrlæge, sagsbehandler

 

Portræt af Helle Feldstedt

Helle Feldstedt

Dyrlæge, sagsbehandler 

 

Portræt af Tanja Bundsgaard Müller Hansen

Tanja Bundsgaard Müller Hansen

Juridisk sekretær, sagsbehandler 

 

Portræt af Mette Hvid Monin

Mette Hvid Monin

Kontorfuldmægtig, sagsbehandler