2010-20-053-00035

So forsøgt bedøvet med boltpistol og efterfølgende stukket mens den var ved fuld bevidsthed

26-11-2010

Skrivelse af 19. marts 2010 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00101-08)
Det blev på et eksportmarked af embedsdyrlægen vurderet, at en so med stress-symptomer, en so med yversvamp og en so med afrevet biklov skulle aflives. Under aflivningen af 2 af søerne opstod der dyreværnsmæssigt kritisable situationer. Dyrlægen anmeldte forholdet.

Rådet udtalte 26. november 2010:

Spørgsmål:

På baggrund af dyrlægens anmeldelse af 26. juni 2008 anmoder jeg om en udtalelse fra Fødevarestyrelsen eller Det Veterinære Sundhedsråd omkring hvorvidt det kan tiltrædes at der, som det fremgår af anmeldelsen bilag 1/3 side 4, er tale om groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling. Såfremt der er andre kommentarer til sagens fremstilling udbedes disse også.

Svar:

Det fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af d. 26. juni 2008, at en so med stress var forsøgt bedøvet med boltpistol og efterfølgende stukket, mens den var ved fuld bevidsthed, idet den forsøgte at rejse sig og havde tydelige øjenreflekser. Soen blev efterfølgende skudt med boltpistol igen.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at soen ud fra de gældende omstændigheder ikke burde have været forsøgt stukket, mens den var ved bevidsthed. Soen har ved ovenstående aflivning ikke været behandlet omsorgsfuldt og i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Soen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13, stk. 1, 1. punktum.

Rådet finder, at soen har været udsat for groft uforsvarlig behandling.

Vedrørende soen med yversvamp finder Rådet på det foreliggende grundlag det ikke muligt at udtale sig.

Afgørelse:

Sagen blev påtaleopgivet.