2013-20-054-00051

Hund gik med smertefuld ørebetændelse i længere tid uden behandling

28-06-2013

Skrivelse af 22. februar 2013 fra Københavns Vestegns Politi (0700-83990-00024-13).
En labradorblanding tæve på 8 år havde alvorlig smertefuld bilateral ørebetændelse med sårdannelser og slimet ildelugtende sekret fra begge ører. Ifølge ejer havde hunden gået ubehandlet i 3 måneder forud for det første besøg hos dyrlægen d. 5. oktober. Hunden blev behandlet og frem mod d. 16. november gik det bedre med fremadskridende afheling af sår og betydeligt mindre gener for huden gennem ugerne. Ejer udeblev fra to aftalte kontrolbesøg efter d. 16. november, og ved kontrolbesøg d. 28. november viste det sig, at hunden ikke havde været behandlet som anvist og ørerne var nu betændte igen og med enkelte sår. I perioden herefter udeblev ejer fra yderligere kontrolbesøg. Ifølge ejer opsøgte man anden dyrlæge uden at dette dog førte til bedring hos hunden, der efterfølgende blev vurderet og aflivet d. 18. december på KU-SUND.

Rådet udtalte 28. juni 2013:

Spørgsmål 1:

Vi beder om en udtalelse om hunden H1.

Er det misrøgt og i hvilken grad?

Svar ad 1:

Det kan lægges til grund, at hunden H1 har gået 3 måneder med ørebetændelse uden at blive tilset og behandlet af en dyrlæge. Det fremgår endvidere af attest af 21. december 2012 fra undersøgende dyrlæge: ”Hunden var meget smerteplaget og generet og forsøgte at ryste sig på hovedet, men stoppede straks, når det tydeligvis gjorde ondt. Hun holdt hovedet unormalt lavt og peb når man berørte øreflipperne let. Hunden havde så alvorligt inficerede øregange og smerter, at hun straks måtte bedøves. Øregangene var stort set åbne sår og det flød med slimet, ildelugtende betændelse fra begge ører. Ører og omkringliggende pels var fyldt med begsorte skorper og slimet sekret.”  Det fremgår endvidere, at ejeren udeblev fra to aftalte kontrolbesøg i en 12-dages periode i november 2012, hvorunder hunden ikke blev behandlet som anvist, og sygdommen blussede op igen.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved at gå i 3 måneder med ubehandlet ørebetændelse og ved ikke at blive bragt til aftalte kontrolbesøg, og behandlet som anvist af dyrlæge, har hunden H1 ikke været behandlet omsorgsfuldt eller passet i overensstemmelse med sine behov. Hunden har under de beskrevne forhold været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Er der nogen ide i en obduktion af den nedfrosne hund?

Svar ad 2:

En obduktion vil altid være nyttig og vil kunne underbygge de kliniske observationer. Rådet finder dog, at en obduktion i den konkrete sag næppe vil ændre på Rådets vurdering.

Afgørelse:

Sagen blev henlagt hos politiet.