2013-32-054-00060

Schæferhund udsat for slag, spark og kvælertag

20-12-2013

Skrivelse af 8. oktober 2013 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89111-00001-13).
Et vidne overværede på vej ud af en købmandsbutik, at sigtede gik over til en schæferhund, som stod lænket til hundekrogen ved butikken.
Da sigtede kom over til hunden, beskriver vidnet, at sigtede gik amok og slog hunden adskillige gan­ge med knytnæver og sparkede hunden rigtig mange gange i maven med fødderne. Sigtede tog kvælertag på hunden, og bankede hunden op mod murstensvæggen. Til sidst faldt hunden om på jorden. Sigtede forlod derefter stedet. Hunden var bevidstløs og blødte ud af munden. Vidnet ruskede lidt i hun­den, hvorefter den kort efter kom til bevidsthed igen.

Rådet udtalte 20. december 2013:

Spørgsmål 1:

Såfremt vidnets observationer og fagdyrlægens erklæring lægges til grund, hvilken grad af grovhed har schæferhunden efter Det Veterinære Sundhedsråd, da været udsat for. Der ønskes en dyrlægefaglig vurdering af hvorvidt schæferhunden har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlige behandling med karakter af mishandling jf. dyreværnslovens § 28 i forbindelse med overfaldet.

Svar ad 1:

Det fremgår af politirapporten, at sagens person er sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven i forbindelse med at have udsat en hund for slag, spark og kvælning:

"Et vidne var ved at handle i en købmandsbutik. På vej ud af butikken hørte vidnet at sigtede råbte "nu afliver jeg sgu din hund". Vidnet så i det samme, at sigtede gik over til hunden, som stod lænket til hundekrogen ved butikken. Det var en schæferhund.

Da sigtede kom over til hunden beskriver vidnet, at sigtede gik amok og slog hunden adskillige gange med knytnæver og sparkede hunden rigtig mange gange i maven med fødderne. Sigtede tog kvælertag på hunden og bankede den op mod murstensvæggen. Vidnet kunne ikke oplyse, hvor mange gange sigtede slog og sparkede hunden. Til sidst faldt hunden om på jorden. Sigtede forlod derefter stedet. Hunden var bevidstløs og blødte ud af munden. Vidnet ruskede lidt i hunden, hvorefter den kort efter kom til bevidsthed igen.

Der er til brug for sagen indhentet dyrlægeerklæring fra den dyrlæge, der umiddelbart efter overfaldet har tilset hunden. Denne erklæring er vedlagt sagen."

Det fremgår bl.a. af to dyrlægeattester af 5. april 2013 fra fagdyrlæge D1, X Dyrehospital:

”Ved ankomst var hunden vågen igen, han støttede på alle fire lemmer og virkede lettere chokeret. Slimhinderne var røde, normal kapillærfyldning samt af normal fugtighed. Temperaturen var 38.1 (normal 38.5). Hjerteslagene var lidt forstærket og pulsen lå omkring 100 slag/min. Hunden hyperventilerede en smule, men havde frie luftveje.

Hunden havde kastet blodigt slim op, som lå på fortovet. Jeg palperede bughulen og fandt ikke nogle unormale forhold. Der var ingen tegn på frakturer af lemmer eller brystben. Jeg behandlede hunden med stærk smertestillende medicin (morfin og nonsteroid antiinflammatorisk medicin). Ejer fik hunden med hjem, hvor han fik besked på at holde hunden i fuldstændig i ro pgra hjernerystelse og risikoen for indre kvæstelser. Ejer skulle observere hunden om natten og han skulle kontakte mig, hvis tilstanden blev forværret igen.
Vi aftalte, at hunden skulle komme til kontrol hos os næste dag.”

Og:

Af en telefonsamtale med ejer dagen efter oplyste denne, at natten var forløbet ok. Hunden havde tisset blod og der var blod i afføringen. Ejer vurderede, at hunden ikke havde brug for en klinisk undersøgelse hos dyrlægen.

Der blev udstedt en recept på smertestillende medicin, da dyrlægen vurderede, at patienten ville have ondt i hele kroppen de følgende dage.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Ved at blive overfaldet som beskrevet i sagsakterne og slået og sparket samt udsat for kvælertag og banket op mod en murstensvæg, hvorved den besvimede og efterfølgende fik blod i urinen og afføringen, er hunden ikke behandlet forsvarligt. Den har ved den beskrevne handlemåde været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen giver Sundhedsrådet anledning til supplerende kommentarer udbedes disse også.

Svar ad 2:

Rådet har ikke supplerende kommentarer.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 20 dage.

Tiltalte skulle betale 1.477,15 kr. i erstatning til hundens ejer.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Dommen blev anket til landsretten.

Byrettens dom blev ændret, således at straffen på fængsel i 20 dage blev gjort betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættedes og bortfaldt efter en prøvetid på 1 år fra dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begik strafbart forhold.

Byrettens afgørelse om erstatning og om sagsomkostninger stadfæstedes.