2014-32-0156-00005

Ejer lod hund angribe pindsvin uden at gribe ind

19-12-2014

Skrivelse af 9. juli 2014 fra Østjyllands Politi (4200-83990-01245-14).
Ejeren af en hund hørte sin hund gø i haven. Hun fandt og iagttog sin hund forsøge at angribe et pindsvin og efter nogen tid fjernede hun sin hund fra pindsvinet. Ejeren havde besluttet, at hunden skulle have en lærestreg af pindsvinet, som var stort, idet den tidligere havde taget pindsvin. Pindsvinet havde forsvaret sig med piggene, og det var ejers opfattelse at hunden på intet tidspunkt havde fat i underkroppen af pindsvinet. Hunden var kommet lettere til skade omkring munden, idet den blødte ganske let. Ejeren optog "seancen", som senere blev lagt på internettet, hvor en borger anmeldte forholdet.

Rådet udtalte 19. december 2014:

Spørgsmål:

Østjyllands politi skal spørge hvorvidt A ved ikke straks at have standset hundens angreb på pindsvinet har udsat pindsvinet for uforsvarlig behandling/groft uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. punkt jf. 2. punkt eller § 28, stk. 2, jf. § 1.

Svar:

Det fremgår af vedlagte videosekvens, varende ca. 4 minutter, at en hund af racen dværgschnauzer angriber et pindsvin gentagne gange, slæber rundt på pindsvinet/ bider i det. Ejeren af hunden griber ikke ind, men lader hunden fortsætte på videoen. Rådet kan ikke på baggrund af videosekvensens kvalitet afgøre, hvorvidt pindsvinet er blevet skadet af biddene.

Det fremgår af videoen, at hunden er rød om munden. Rådet anser det sandsynligt, at det er blod, men hvorvidt det stammer fra hunden selv eller pindsvinet eller begge dele, kan Rådet ikke ud fra det forelagte afgøre. Ejer oplyser, at hunden skulle have en ”lærestreg”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at pindsvinet ved at blive angrebet af en hund, hvor det bliver slæbt rundt og bidt, mens ejeren af hunden ser på uden at gribe ind, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe. Rådet finder at pindsvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 5.000 kr.