2014-32-0150-00004

Hest fodret med sand

15-09-2014

Skrivelse af 13. maj 2014 fra Sydøstjyllands Politi (3700-83990-00608-14).
En hesteejer A opdager at en tidligere veninde B giver As hest 1 kg sand i foderet. Det fjernes og via videooptagelse konstateres det at B yderligere 3 gange tildeler hesten ca. 1 kg sand i foderet. Det fjernes hver gang af A inden hesten optager det. Det er usikkert hvor meget sand hesten optog ved første tildeling. Hesten har ikke vist tegn på sygdom.

Rådet udtalte 15. september 2014:

Spørgsmål 1:

En 9 årig Friserhoppe er forsøgt forgiftet ved at blande sand i hestens krybbefoder. Det skulle være sket 4 gange.

Fødevarestyrelsen udbedes en udtalelse om, handlingen er en overtrædelse af dyreværnsloven, og i så fald om der foreligger uforsvarlig, groft uforsvarlig eller forsøg på mishandling af hesten.

Svar ad 1:

Indledningsvis skal Rådet anføre, at Rådet ikke har kompetence til at udtale sig om hvorvidt der foreligger en overtrædelse af en lov, men udelukkende har kompetence til at udtale sig om veterinærfaglige forhold.

Det fremgår af sagsakterne at der ved 4 lejligheder (19., 20., 21. og 24. marts 2014) har været blandet op til 1 kg sand i en 9 årig Frisers krybbefoder. Sandet var blandet i tørrede roepiller opblandet i vand. Da det opdages første gang, blev foderet fjernet, så det er usikkert, hvor stor en mængde sand, hesten havde optaget.

De efterfølgende 3 gange fjernes det sand tilblandede foder, inden hesten har adgang til at æde af det. Ejeren oplyser, at hesten ikke har været synligt påvirket af eventuelt at have spist foderet.

Sand er ikke et naturligt fødeemne for heste. Heste optager dog sand i forbindelse med deres almindelige fødeoptagelse, eksempelvis når de afgræsser sandede jorde, når de fodres fra jorden, søger efter tabt foder på jorden eller får sandforurenet foder (gulerødder/roer). Sandet vil passere gennem mave-tarmkanalen, men kan hos nogle heste irritere tarmslimhinden undervejs, forårsage diarre, vægttab og/eller kolik. Hvis der akkumuleres sand i tarmen, vil motiliteten kunne nedsættes med risiko for, at der ophobes yderligere sand, som i værste fald medfører forstoppelse. Sandforstoppelse er en velkendt årsag til kolik hos heste, men der er ingen klar sammenhæng mellem mængden af sand i tarmkanalen og kliniske symptomer, så det er uklart hvor stor en mængde sand, der skal til for at give klinisk sygdom.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at hesten ved at blive fodret 4 gange med ca. 1 kg sand i opblødte roepiller ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret under hensynstagen til dens fysiologiske og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr jf., dyreværnslovens §§1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 2.000 kr.