2014-32-0157-00001

Heste, kvæg og hunde havde ikke tørt leje, 30 hunde havde eksem i poter

07-07-2014

Skrivelse af 1. april 2014 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00030-14).
Politiet aflagde sammen med Fødevarestyrelsen samt 2 praktiserende dyrlæger kon­trolbesøg på en ejendom med blandet dyrehold, som blev gennemgået med i alt 4 dyrlæger. Heste, kvæg og hunde havde ikke tørt leje, 30 hunde havde eksem i poter og en hund var så kronisk dårlig, at den blev aflivet på stedet.

Rådet udtalte 7. juli 2014:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden. Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af dyrlægerne D1 og D2 i deres beskrivelse med tilhørende 4 fotomapper tiltrædes?

Svar ad 1:

Det fremgår bl.a. af de fremlagte sagsakter for kontrolbesøget 12. marts 2014 med politirapport, fotos og videoklip samt af kontrolrapport med bilag af 12. marts 2014 vedr. kontrolbesøget fra Fødevarestyrelsen:

”Der blev undersøgt:
52 hunde, heraf 12 hvalpe
26 heste
64 kreaturer”

”Forhold 1:

Beskrivelse:
I alle hundebokse blev anvendt halm som strøelse på hvilepladser i varierende tykkelse fra spredte strå på gulvet til ca. 5 cm tykkelse. Flere af hundene udviste under besøget tegn på at mangle passende lunt leje ved at krybe sammen på gulvet, således at overfladen og dermed varmetabet fra huden blev mindst muligt. Ejer oplyser at der forefindes varme i gulvet, men ved besøg kunne det ikke konstateres at der var varme i gulvet.

Vurdering:
Fødevarestyrelsen vurderer forholdet som værende uforsvarligt. Vurderingen begrundes i at hundenes behov for et tørt og lunt leje ikke er imødeset.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at hundene i "forhold 1" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

”Forhold 2:

Beskrivelse:
I flere hundebokse fandtes store dele af underlaget både inde i boksen og i løbegårdene vådt af urin og med ekskrementer med kun et mindre område der var tørt og med sparsom mængde strøelse, se foto nr. 9 og 10 i fotomappe C. Forholdet var især gældende i de bokse med flere store hunde, mens der i bokse med en hund og mindre hunde sås tørre forhold. Der sås en sammenhæng mellem fugtigheden af underlaget og eksem mellem poterne hos hunde i boksene, se bilag 1 for beskrivelse af de enkelte hunde.

Vurdering:
Fødevarestyrelsen vurderer forholdet som værende uforsvarligt. Vurderingen begrundes i at det ikke er i overensstemmelse med hundenes sundhedsmæssige og fysiologiske behov at gulvet i store dele af opholdsarealet er vådt. Endvidere kan den gentagne eksponering af huden for urin være fremmende
for udviklingen af eksem mellem poterne.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at hundene i "forhold 2" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

”Forhold 3:
Bilag 1 indeholder oversigt over nummerering, identifikation, klinisk beskrivelse af de patologiske fund hos hundene, vurdering af de patologiske fund hos hundene og overtrædelser vedrørende de patologiske fund.

Vedr. hund nr. 1: Tæve med 6 diende hvalpe. Gulvet i boksen var vådt og hunden havde ikke briks eller lignende hvileanordning, men der er strøet halm i hjørne bag en træplade. Tæven og hvalpenes forhold vurderes uforsvarlige på baggrund af den manglende mulighed for lunt leje.

Vedr. hund nr. 8: Sct. Bernhard blanding, tæve, med indadkrængede øjenvipper (entropion) med irritation af øjet og tåreflåd. Behandlingskrævende tandstenbelægninger. Eksem mellem trædepuder på begge forben. 
Vurdering: Uforsvarlig behandling.

Vedr. hund nr. 13: Mellemstor blanding, tæve. Kronisk øregangsbetændelse på begge ører. Kronisk eksem mellem trædepuder på alle poter. Kroniske hudforandringer mellem bugen og området omkring anus.
Vurdering: Uforsvarlig.

Vedr. hund nr. 14: Hvid schæfer, tæve. Øregangsbetændelse højre øre. Kronisk eksem mellem trædepuder på alle poter. Foderstand under middel. 
Vurdering: Uforsvarlig.

Vedr. hund nr. 15: Brun labrador. Kronisk øregangsbetændelse i lettere grad på begge ører.
Vurdering: Væsentlig ulempe.

Vedr. hund nr. 16: Dalmatiner, tæve. Øregangsbetændelse på begge ører. Sår på forben under afheling.
Vurdering: Væsentlig ulempe.

Vedr. hund nr. 17. Dalmatiner, tæve. Eksem mellem trædepuder på bagpoter, værst på højre bagben. 
Vurdering: Uforsvarlig.

Vedr. hund nr. 19: Flatcoated retriever blanding, tæve: Øregangsbetændelse venstre øre. Eksem mellem trædepuder på 3 poter. Almenbefindende nedstemt. 
Vurdering: Uforsvarlig.

Vedr. hund nr. 21: Sort labrador, tæve. Kronisk øregangsbetændelse på begge ører. Kronisk eksem mellem trædepuder på alle poter. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 22: Retrieverblanding, sort tæve. Kronisk eksem mellem trædepuder med sårdannelse. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 23: Gul labrador, han. Kronisk eksem mellem trædepuder på alle 4 poter. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 24: Gul labrador, tæve. Foderstand lidt under middel. Kronisk eksem mellem trædepuder på alle 4 poter. Forvoksede kløer på højre bagben, som ikke vurderes smertevoldende for hunden. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 25: Boxer, brun med hvidt bryst, han. Kronisk eksem mellem trædepuder. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 26: Boxer, vildtfarvet, tæve. Kronisk eksem mellem trædepuder på elle 4 poter med byld på det ene forben. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 27: Boxer, vildtfarvet med hvidt bryst, tæve. Kronisk eksem mellem trædepuder. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 28: Boxer, vildtfarvet, tæve. Kronisk øregangsbetændelse højre øre. Lettere grad af kronisk eksem mellem trædepuder. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 29: Retriever, semilanghåret, sort, tæve. Lettere grad af kronisk øregangsbetændelse med sår på venstre øre, muligvis efter kløen med pote på irritation i øregang. Kronisk betændelse mellem trædepuder. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 30: Retrieverblanding, sort med hvide poter og bryst, han. Halthed venstre forben. Lettere grad af kronisk eksem mellem trædepuder. 
Vurdering: Væsentlig ulempe.

Vedr. hund nr. 31: Rottweiler, sort med brune, han. Lettere grad af kronisk eksem mellem trædepuder. 
Vurdering: Væsentlig ulempe.

Vedr. hund nr. 32: Semilanghåret blanding, sort, tæve. Under middel i foderstand. Nedstemt almenbefindende. Kronisk øjenbetændelse med rødme af slimhinder og pus, værst på højre øje. Kronisk øregangsbetændelse. Kronisk eksem mellem trædepuder, mest udtalt på forben. 
Vurdering: Uforsvarlig.

Vedr. hund nr. 33: Schæfer, grå, han. Kronisk øjenbetændelse. Kronisk eksem mellem trædepuder i svær grad. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 34: Schæferblanding, sort, gul og hvid, tæve. Kronisk øregangsbetændelse begge ører. Kronisk betændelse mellem trædepuder. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 35: Schæfer, han. Øjenbetændelse i lettere grad med pus, højre øje. Eksem mellem trædepuder på alle 4 ben. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 36: Schæfer, tæve. Kronisk øregangsbetændelse i lettere grad i venstre øre. Kronisk eksem mellem trædepuder i lettere grad. 
Vurdering: Væsentlig ulempe.

Vedr. hund nr. 37: Schæfer, hvid, tæve. Frisk sår under venstre øje. Kronisk eksem mellem trædepuder i svær grad. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 38: Sct. Bernhard, trefarvet, tæve. Øjenbetændelse med pus på begge øjne. Kronisk eksem mellem trædepuder. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 39: Grand danois, grå/hvid, han. Kronisk eksem mellem trædepuder. 
Vurdering: Uforsvarligt.

Vedr. hund nr. 40: Grand danois, gul, tæve. Hævelse i huden, ca. 6*9 cm uden forbindelse til underliggende væv og ikke smertevoldende. Kronisk eksem mellem poter med svære forandringer af poterne på alle 4 ben. Hunden er gangbesværet og der er omfattende muskelsvind af bagpart. 
Vurdering: Groft uforsvarlig.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at hundene nr. 1-39 i "forhold 3" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. Rådet finder endvidere at hunden nr. 40 i "forhold 3" har været udsat for groft uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

”Forhold 4:
- 1 års plag, rød med blis, hvide sokker på alle 4 ben, chip: AA.
- 1 års plag, rød med blis, hvid sok venstre bagben og hvid kode højre bagben, chip: BB.
- 1 års plag, sort med blis, hvid sok venstre forben og hvid sok venstre bagben, ej muligt at aflæse chip, da heste var sky.

Klinisk beskrivelse
Plage af normal størrelse og middel huld. Adgang til vand og stråfoder. Ejer oplyser at de fodres med kalvefoder. Underlaget i boksen fremstår vådt og ikke strøet med sammenpresset gødning og urin. Hestene er tilsølede på store dele af kroppen som følge af det manglende tørre leje, se foto nr. 8 i fotomappe C.
Varigheden af tilstanden vurderes at være flere uger, da samme tilstand er konstateret ved Fødevarestyrelsens bistand til politiet d. 24. februar 2014 og ved politiets opfølgende kontrol mellem denne dato og dags dato. Dyret var opstaldet i fællesboks i stald.

Vurdering
Forholdet vurderes at være uforsvarlig behandling af dyrene. Vurderingen begrundes med det manglende tørre leje gennem flere uger og dermed ikke er i overensstemmelse med deres fysiologiske og sundhedsmæssige behov.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at hestene i "forhold 4" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

”Forhold 5:
- Hest 4: 1 års hoppeplag, rød med bred blis, chip nr. CC
- Hest 5: Nordbagge vallak ”X” ifølge pas 11 år gammel, chip nr. DD

Klinisk beskrivelse
Hest 4 var opstaldet i stald 1 i spiltov. Den var i normalt huld. Den bevægede konstant hovedet i cirkelbevægelser. En sådan tvangsbevægelse er en stereotypi, som kan skyldes mangel på stimuli. Plagen var tilsølet af indtørret gødning på begge lår, haser og bug som tegn på manglende tørt leje gennem længere tid. Der var sparsom strøelse i spiltovet og fugtigt underlag. Hest 5 var opstaldet i stald 2 i spiltov i det nordøstligste hjørne af kostalden. Der var ophobet gødning og strøelse blandet med gødning bag hesten. Hesten var tilsølet på højre lår af indtørret gødning som tegn på, at den igennem længere tid ikke havde haft tørt leje. Hesten var i normalt huld, men havde en tottet og uplejet pels. Den havde en del områder, hvor hårene var slidt helt af:

Venstre side af halsen et område på 20 x 15 cm2
Forrest i sadellejet venstre side et område på 20 x 15 cm2
På bagparten til venstre for halen et rundt område på 20 cm i diameter
Højre side af skulderen et område på 15 x 10 cm2

Jernstængerne på venstre side af hesten var slidt helt blanke, formentlig fordi hesten havde kløet sig intensivt op ad disse. Der var ikke tegn på parasitter eller hudforandringer. Jeg vurderer, at hesten har kløet sig så intensivt pga. mangel på stimuli. Jeg vurderer, at hesten konstant var opstaldet på denne plads i spiltovet.

Varigheden af forhold 5 vurderes at være ikke under en måned, sandsynligvis længere tid. Behandlingen af hest 4 og 5 anses for at være uforsvarlig. Hest 4 og 5 havde ikke tørt leje. Jeg vurderer, at hest 4 og 5 havde stået længe i spiltov. Hest 4 var et hurtigt voksende ungt dyr, der havde brug for at udvikle og styrke muskulatur og knogler.

Vurdering
Forholdet vurderes at være uforsvarlig behandling af dyr. Vurderingen begrundes med mangel på tørt leje gennem længere tid. Det var dermed ikke i overensstemmelse med dyrenes fysiologiske og sundhedsmæssige behov. Det er endvidere min vurdering, at dyrenes adfærdsmæssige behov ikke er blevet
tilgodeset. Både hest 4 og 5 havde unormal adfærd. Denne adfærd kan skyldes mangel på stimuli.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at hestene i "forhold 5" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

”Forhold 6: Mangelfuld hovpleje på udegående heste

På foldene 1-4 blev 18 heste tilset. Heraf var der mangelfuld hovpleje på 7 heste.
Hest 9, fold 1: Kraftig rød hoppe, ca. 145 cm i stangmål, havde en spalte i begge forbens hove.
Hest 10, fold 1: Sort hoppe ca. 165 cm i stang, havde på venstre forben flosset hovvæg, hvor hoven var i kontakt med jorden.
Hest 13, fold 2: Skimmel, hoppe, ca. 160 cm, formentlig gammel, lange hove på forben
Hest 14, fold 2: Stikkelhåret hoppe med grå grime, chip EE, lange hove på forben.
Hest 15, fold 2: Skimmel, hoppe, chip kunne ikke findes, lange hove på forben
Hest 17, fold 2: Isabellafarvet yngre hoppe, mindst 160 cm, kunne ikke fanges, tåvægsskade venstre forben.
Hest 22, fold 3: Sort shetlandspony, chip FF, lange hove på forben, især venstre forben.

Vurdering
Varigheden af den mangelfulde hovpleje vurderes at være ikke under en måned. Den mangelfulde behandling af dyrene anses for at være til væsentlig ulempe for dyrene. Endnu var ingen af de 7 heste halte eller besværet i bevægelsen. Dyrene er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt, idet deres hove ikke er
blevet passet i henhold til deres fysiologiske behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Det anbefales, at dyrene bliver beskåret snarest, dvs. indenfor en uge.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at hestene i "forhold 6" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

”Forhold 7:

- Blåhvid kvie øremærket GG, der stod opstaldet i midterste række i kostalden.
Klinisk beskrivelse
Kvien stod i stangbindsel med grime bundet fast til inventar i modsatte række. Kvien var opstaldet på betongulv med sparsom strøelse, der var fugtig. Kvien var urolig. Den var fugtig på ryg, kryds, flanker og ben. Den havde både fugtige og indtørrede rester af gødning på begge lår og udvendige sider af haserne. Nogle steder på bagpartiet var huden blottet, så man kunne se, at huden var rød og irriteret. Der var betændelse i store områder af huden pga. irritation fra det fugtige leje af gødning og urin. Det vurderes, at forholdet har varet i ikke under 3 dage.

Vurdering
Forholdet vurderes at være uforsvarlig behandling af dyret. Vurderingen begrundes med, at kvien over flere dage har ligget i fugtigt leje og har fået en smertefuld hudbetændelse pga. dette. Kvien har været udsat for smerte, angst, lidelse, væsentlig ulempe og er ikke blevet passet i overensstemmelse med dens fysiologiske og sundhedsmæssige behov.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at kvien i "forhold 7" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

”Forhold 8: Manglende tørt leje hos yderligere 12 kreaturer

Klinisk beskrivelse
Følgende kreaturer havde fugtigt leje og havde derfor fået plamager af indtørret gødning på større områder af lår, hale og bug:
HH
II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
QQ
RR
SS

Vurdering
Forholdet vurderes at være til væsentlig ulempe for de 12 kreaturer. De er ikke blevet passet i overensstemmelse med deres fysiologiske og sundhedsmæssige behov, idet de har været opstaldet på fugtigt underlag. Gødning var klistret til pelsen, og der var fare for, at det kunne udviklede sig til smertefuld hudbetændelse som hos kvie GG. Jeg vurderer, at det har været til væsentlig ulempe for de 12 dyr. Jeg vurderer, at forholdet har varet i ikke under 1 uge.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at kreaturerne i "forhold 8" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

”Forhold 9:
Kvie TT, der stod opstaldet i midterste række i kostalden på betongulv med sparsom strøelse.

Klinisk beskrivelse
Kvien havde en fast hævelse på 15 cm x 25 cm x 10 cm på udvendig side af venstre has. Kvien virkede ikke smertepåvirket og støttede ligeligt på alle 4 ben. Der var ingen hævelse på indvendig side af hasen.

Vurdering
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der var tale om en hasetrykning, dvs. en kronisk slimsæksbetændelse under huden. Den var i sig selv ikke smertefuld, men kvien bør opstaldes på et blødt underlag, idet den havde svært ved at ligge på venstre side på hårdt underlag ovenpå den hævede has.
Jeg vurderer, at kvien ikke var hensigtsmæssigt opstaldet, og at der ikke var taget hensyn til dens behov. Jeg vurderer, at kvien har været udsat for væsentlig ulempe.”

På baggrund af ovenstående finder Rådet, at kvien i "forhold 9" har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet finder, at de ovennævnte mange dyr med de anførte lidelser ved i længere tid, uger til måneder, ikke at være behandlet, samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1-3.

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke viser vilje eller evne til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29.
Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt 40 dagbøder a 4.300 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 40 dage.

Retten har ved udmåling af bøden lagt vægt på, at tiltalte gør sig skyldig i overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven i gentagelsestilfælde ved at udlede møddingssaft, at han dertil afbrænder dagrenovationsaffald og smider madvarer og papkasser på sin mødding. Dertil overtræder han gentagne gange dyreværnsloven ved at behandle mange dyr uforsvarligt i flere tilfælde og groft uforsvarligt, ligesom han i mange tilfælde har undladt at efterkommer påbud. At tiltalte tidligere er dømt for overtrædelse af dyreværnsloven anses for skærpende. Dertil kommer, at han har overtrådt straffeloven. I formildende retning har retten lagt vægt på tiltaltes indtægtsforhold.