2014-32-018-00003

Høring – kapitler om animal welfare in broiler chicken production systems og and in dairy cattle production systems- OIE´s terrestrial animal health code

07-04-2014

Høringssvar vedr. kapitler til OIE´s terrestrial animal health cod – kapitlerne om animal welfare and broiler chicken production systems og animal welfare and dairy cattle production systems.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd har følgende bemærkninger til høringen:

Rådet finder overordnet, at dokumentet er udtryk for et prisværdigt initiativ, der søger at sætte rammer og måleparametre op for visse dyrearter (kvæg, fjerkræ).

Det Veterinære Sundhedsråd kunne ønske at nødvendigheden af dækkende analgesi/smertebehandling både under og efter operative indgreb blev præciseret.

Afgørelse:

Både kapitlet om slagtekyllinger og malkekvæg er vedtaget af OIE’s generalforsamling, jf. http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/