2014-32-08-00111

Høring om bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger m.v.

06-02-2014

Høringssvar ifm. Høring om bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger mv.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd finder de nye principper for udregning af ADD er hensigtsmæssig og kan bifalde at der skabes lige vilkår for de forskellige produkter/specialiteter.

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til udkastet.

Afgørelse:

Bekendtgørelse nr. 178 af 26. februar 2014 ændret ved bekendtgørelse nr. 880 af 28. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1651 af 19. december 2016 og bekendtgørelse nr. 294 af 29. marts 2017.