2014-32-018-00012

Høring om Udkast til 2 nye bekendtgørelser - Mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder og hold af svin på friland

18-07-2014

Høringssvar vedr. høring om Udkast til 2 nye bekendtgørelser - Mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder og hold af svin på friland.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd har følgende kommentarer:

I udkastet til Bek. Om flytning af kvæg, svin mv. fremgår af kapitel 3, § 7 og § 8 at svin til stadighed skal være forsynet med et øremærke, men at mærkning eller tatovering skal være foretaget inden borttransport fra oprindelsesbesætningen. Rådet finder umiddelbart ikke at disse to krav harmonerer.

Rådet har ikke yderligere kommentarer til de 2 udkast.

Afgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1383 af 15. december 2014 ændret ved Bekendtgørelse nr. 1448 af 1. december 2016 ændret ved Bekendtgørelse nr. 598 af 31. maj 2017

Bekendtgørelse nr. 915 af 12. august 2014