2014-32-018-00027

Høring over forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

02-12-2014

Høringssvar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin.

Rådet udtalte:

Ved gennemgang af DCA´s udredning om svins behov for at optage vand om natten finder Rådet at det, at undlade svin at have permanent adgang til vand er dyreværnsmæssigt betænkeligt. Rådet kan ikke tilslutte sig Fødevareministeriets konklusion at det i kortere perioder for udegående svin ikke kan have
dyreværnsmæssige konsekvenser.
Rådet er bekendt med at der i perioder med hård frost for udegående svin kan være kortvarige perioder med problemer med at opretholde en permanent adgang til vand og finder de professionelle udendørs producenter, overvejende er i stand til at løse dette ved at prioritere disse opgaver med at bryde is i vandkar og køre vand ud med vha. en traktormonteret vandtank.

Rådet er ikke enig i ministeriets tolkning af § 12 og Rådet finder at der skal være permanent adgang til vand i tilstrækkelig mængde og at denne formulering ikke muliggør at der i perioder ikke er adgang til vand.

Afgørelse:

Lovbekendtgørelse nr. 1148 af 12. september 2015 senest ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 51 af 11. januar 2017.