2014-32-018-00022

Høring over Kommissionens forslag til forordning om veterinærlægemidler og om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004

14-10-2014

Høringssvar vedr. høring over Kommissionens forslag til forordning om veterinærlægemidler og om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd har ikke haft mulighed for en detailleret gennemgang i denne høringsproces, men vurderer, at intentionerne med loven er gode for veterinærområdet.

Rådet finder, at der er nogle termer og begreber, som Rådet finder uklare og nogle som Rådet ikke kender, og som Rådet derfor ikke med sikkerhed forstår betydningen af. Det drejer sig bl.a. om:

  • Sundhedsprofessionel person (hvilke personer er omfattet af denne definition?)
  • I forslaget til forordningen om veterinære lægemidler artikel 110 vedrørende dyrlægerecepter er der ikke krav om, at der på recepten skal angives den lidelse der behandles med det udskrevne medikament. Er det en forglemmelse?
  • Er kommerciel diætfoder samt diverse metalsalte til iblanding i foderet at betragte som veterinærlægemiddel? Ved at se på definitionen kan man komme i tvivl.
  • Det bør af dyreværnhensyn præciseres, at en dyrlæge skal være ansvarshavende ved kliniske og prækliniske forsøg.

Afgørelse:

Forslag til forordning om veterinærlægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur