2014-32-018-00011

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyreforsøg

25-06-2014

Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyreforsøg.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd finder, at bestemmelsen i § 4 er uklar.

Det fremgår af § 4, stk. 2 nr. 1 og 2, at tilladelse til anvendelse af ikke-menneskelige primater til forsøg kan gives såfremt der er tale om blandt andet forebyggelse og diagnosticering hos mennesker, dyr og planter. Samtidig anføres der i stk. 3, at tilladelse efter stk. 2 nr. 1-3 kun kan meddeles, med henblik på blandt andet at forebygge og diagnosticere lidelser hos mennesker.

Rådet har ingen øvrige bemærkninger til høringen.

Afgørelse:

Bekendtgørelse nr. 474 af 15. maj 2014