2014-32-018-00013

Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

17-07-2014

Høringssvar vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd finder kravene rimelige. Rådet har ikke yderligere kommentarer til høringen.

Afgørelse:

Bekendtgørelse nr. 33 af 11. januar 2016 ændret ved Bekendtgørelse nr. 1536 af 12. december 2016