2014-32-08-00116

Høring vedr. bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier

28-03-2014

Høringssvar ifm. Høring vedr. bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

Rådet udtalte:

Rådet finder det hensigtsmæssigt med akkreditering af veterinære laboratorier og hilser bekendtgørelsen velkomment.

For at forbedre bekendtgørelsen, herunder at nedbringe antallet af spørgsmål og fejltolkninger, kan Rådet anføre følgende:

  • §1: Begrebet ”husdyrsygdomme” er upræcist i forhold til de anførte laboratorieanalyser. Udover patologiske, parasitologiske, immunologiske, serologiske og mikrobiologiske undersøgelser kan husdyrsygdomme også konstateres/diagnosticeres ved hjælp af andre undersøgelser f.eks. hæmatologiske, hæmostasiologiske, biokemiske, endokrinologiske, cytologiske, genetiske, og elektrofysiologiske analyser, foruden undersøgelser af f.eks. hår, spyt, sved, urin, fæces, mælk, opspyt, vomvæske, spinalvæske og ledvæske ved brug af andre end de i udkastet anførte undersøgelser. Såfremt bekendtgørelsen alene tænkes anvendt i forhold til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr (Bekendtgørelse 54 af 26/01/2011) bør dette specifikt anføres. Hvis sigtet i stedet er på husdyrsygdomme kan det foreslås, at ordene ”patologiske, parasitologiske, immunologiske, serologiske eller mikrobiologiske undersøgelser” erstattes af ”laboratorieundersøgelser”. For præciseringens skyld kunne det også foreslås, at præcisere begrebet laboratorieundersøgelse som undersøgelse af materiale hidrørende fra dyr.
  • §3: Det er uklart, om godkendelse under alle omstændigheder fordrer akkreditering i henhold til EN ISO/IEC 17025. F.eks. kunne DS/EN ISO/15189 også være relevant for veterinære laboratorier, selvom den standard sigter mod analyser på materiale fra mennesker.

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til udkastet.

Afgørelse:

Bekendtgørelse nr. 536 af 28. maj 2014