2014-32-018-00004

Høring vedr. udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger m.v.

11-04-2014

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger m.v.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd har følgende bemærkning til høringen:

Rådet finder er det bør nærmere defineres/forklares hvad der menes med luftvejsinfektion.
Er det patogenets infektionsrute, der afgør klassificeringen, eller er det de kliniske manifestationer?
Patogener som H.parasuis eller Streptococcus suis er luftvejspatogener, men de kliniske manifestationer kan være ganske anderledes. F.eks. artritis, meningitis, sepsis polyserositis etc.

Afgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1536 af 12. december 2016