2014-32-0153-00002

Kat uden ørespidser

03-10-2014

Skrivelse af 21. maj 2014 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00003-14).
En dyreværnsorganisation anmeldte den 22. december 2013 mishandling af en kat, idet en del af begge ører angiveligt skulle være klippet af.
Politiet optog rapport og sigtede ejeren. Sigtede forklarede, at ørene ikke var klippet af, men at katten var født uden spidsen på ørerne.
Tidligere ejer oplyste, at katten var født hos hende, og at flere af killingerne var uden ørespids. Hun men­te, at spidsen af ørene var faldet af efter et kraftigt loppeangreb, hvor der var kommet sårdannelse på ørespidserne.

Rådet udtalte 3. oktober 2014:

Spørgsmål 1:

Kan et muligt loppeangreb have forårsaget så kraftig sårdannelse i ørekanten på killingen, at spidsen af ørene
er faldet af?

Svar ad 1:

Patologisk tab af ørespidser (pinnae) hos katte kan ske i forbindelse med inflammation i blodkar (vaskulitis) som fører til manglende blodforsyning (iskæmi) i vævet. Sådanne tilstande kan forekomme ved visse autoimmune sygdomme (f.eks. systemisk lupus erythematosus eller cold agglutinin disease), ved visse virus sygdomme (f.eks. felin leukæmi virus (FeLV) samt felin immundefekt virus (FIV) samt ved nogle typer af cancer (f.eks. lymfosarkom). Samtlige af disse sygdomme ville forventes at medføre symptomer, der strækker sig videre end til læsioner relateret til ørespidserne. Således ville systemiske symptomer forventes at optræde samtidigt. For cold agglutinin disease ville andre ekstremiteter også være afficerede (halespids, trædepuder, næse).

Kraftige loppeangreb kan medføre anæmi hos en killing samt vise sig ved markante ulcerationer (sårdannelser) på ørespidserne. Dog kan et loppeangreb ikke medføre destruktion af ørebrusk, og selv ved sjældne tilstande af infektiøse agens overført fra lopper, som kan føre til vaskulitis (f.eks. Bartonella spp. infektion), ville der ud over samtidige systemiske tegn også være tale om asymmetrisk deformitet af ørespidserne, hvilket ikke ses her.

Spørgsmål 2:

Hvis det lægges til grund, at lopperne har forårsaget skaden, kan der angives en tid på, hvor længe et sådant angreb har stået på?

Svar ad 2:

Et loppeangreb, uden samtidige tegn på underliggende systemisk sygdom (førende til vaskulitis og iskæmi) vurderes ikke, at kunne medføre symmetrisk tab af ørespidser (pinnae).

Spørgsmål 3:

Vil det være muligt, at se på kattens øre, hvordan skaden er opstået, hvis det lægges til grund, at lopper ikke kan forårsage denne skade?

Svar ad 3:

Skaden vurderes at være af ældre varighed, da der ses komplet opheling af begge ørespidser (pinnae). Hvis kattens (og resten af kuldets) ørespidser skulle være mistet i forbindelse med en iskæmisk tilstand, ville der forventes en asymmetri af pinnae, samt at den yderste del af pinnae ville være markant krøllet (foldet indad) på en tilfældig måde ("blomkåls-øre"). Ofte vil vaskulitis og iskæmi også føre til punch-biopsi-lignende huller i pinna af uensartet udseende. Hos denne kat ses ørespidserne som en symmetrisk homogen kant, ensartet for begge ørespidser, og dette vurderes ikke at være opstået efter iskæmi.

Spørgsmål 4:

Giver sagen ellers Det Veterinære Sundhedsråd anledning til yderligere kommentarer?

Svar ad 4:

Rådet finder, at hvis der ikke er tale om en medfødt dystrofi af ørespidserne hos katten (og resten af kuldet), er et sådan udseende foreneligt med en mekanisk fjernelse af yderste del af pinnae.

Afgørelse:

Sigelsen blev frafaldet, idet man ikke fandt, at tiltalte ville blive fundet skyldig.