2014-32-0150-00006

Magre heste med forvoksede hove holdt under dårlige forhold

14-11-2014

Skrivelse af 7. juli 2014 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00052-13).
Et hestehold på 5 heste blev holdt i 2 bokse i en åben lade. Bunden i boksene var dækket af et ca. 1 m tykt lag af gødning og uden synlig strøelse. Hestene fremstod magre og med forvoksede hove. Ejeren oplyste, at hestene ikke havde været ude af boksene det seneste år. 

Rådet udtalte 14. november 2014:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt den beskrevne adfærd indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, § 28, stk. 1 og § 29, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af politiets anmeldelsesrapport og embedsdyrlægens erklæring af 18. september 2013 samt af det ledsagende billedmateriale, at embedsdyrlægen d. 12. september 2013 foretog observationer i sigtedes hestehold. Dette bestod af 5 heste, som ifølge ejerens oplysninger ikke havde været ude i mere end et år.

Hestene stod i 2 bokse i en åben lade med henholdsvis 2 og 3 heste. I bunden af boksene var der ikke tegn på strøelse, medens der var hestemøg i et ca. 1 m tykt lag. I boksen med 2 heste var underlaget så blødt, at hestene sank i til midt på piben. Hestene havde adgang til vand og der var lagt frisk græs i rigelig mængde til hestene.

Hest 1 blev i foderstand vurderet under middel grænsende til mager med en uplejet pels. Hovene var for lange med indadbukkede hovvægge og med en højde på 10 cm i dragthjørner på grund af manglende beskæring.

Hest 2 var mager med manglende muskelfylde. Hesten mistede på et tidspunkt balancen og væltede. Hesten fremstod svækket og med en hævelse på højre bagbens pibe. Dens hove trængte til beskæring.

Hest 3 var i foderstand langt under middel, grænsende til mager. Dens hove var for lange med delvist lukkede hovvægge under sålen.

Hest 4 var en hingst på 3 år. Den virkede sky og fremstod i en foderstand tæt på mager og med manglende muskelfylde. Under besøget kunne hovene ikke vurderes, idet de var gemte i den bløde bund.

Hest 5 en hoppe på ca. 10 år fremstod i foderstand langt under middel. Den havde en rest af fosterhinder hængende fra skeden, men virkede ikke klinisk syg. Dens hove var for lange og indadbukkede.

Lægges ovennævnte og billeddokumentationen til grund finder Rådet, at de beskrevne heste ved ikke at være fodret sufficient, ved at være holdt i bokse uden passende strøelse, ved at være unddraget passende pleje og beskæring samt ved ikke at have haft adgang til udendørsarealer igennem lang tid har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De bokse, hvor hestene blev holdt, har ikke været indrettet på en sådan måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at de havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt en bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 2 år bortset fra tiltaltes 3 nuværende hunde.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.