2015-32-0153-00015

Tre dobermann hunde fundet kakektisk afmagrede

25-09-2015

Skrivelse af 19. juni 2015 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00023-15).
Efter en anmeldelse om mulig vanrøgt, tog politiet til adressen. På stedet blev fundet 3 dobermann hunde. De var kakektisk afmagrede og afkræftede og den ene hund havde knækket begge hjørnetænder i overmunden. To af hundene havde enkelte liggesår. Rummet, hvor hundene blev holdt, var rent og ryddeligt. Hundene havde ikke adgang til vand.

Rådet udtalte 25. september 2015:

Spørgsmål:

Jeg skal i den anledning anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt det i forhold 1 beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1. Såfremt sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse medtaget i udtalelsen.

Svar:

Af anmeldelsesrapporten fremgår:

”Det var tre store hunde af racen Dobbermann. En hanhund og to tæver. De var tydeligt underernærede”… ”Hundene boede i entreen i huset. Entreen var ren og ryddelig og der sås ikke afføring eller andet. Hundene havde ikke adgang til vand”. .. ”X oplyste, at hun dagligt gav hundene mad, men hun kunne godt se, at de var for tynde. X oplyste til patruljen, at hun var glad for, at hundene blev taget med, idet hun ikke kunne overskue at passe dem”.

Af dyrlægeattesten angående de tre hunde fremgår bl.a.:

Om hanhund på 9 år:
”Denne hund vejer ved ankomst 25,3 kg og der er udtalt muskelatrofi (kakektisk, huld under 2/9). Normalvægt for hanhunde af racen er 35-45 kg.” … ”Begge hjørnetænder i overmunden er afknækkede og misfarvede og formodes nekrotiske. Ved mønstring er hunden afkræftet og har svært ved koordinering; pasgang observeres”...

Om hunhund på 6 år:
”Ankomstvægt er blot 20,1 kg (normalvægt er 32-45 kg). Der er udtalt muskelatrofi (huld 1/9-kakektisk) og hunden udviser svaghed og ataksi (slingren) ved bevægelse. Hunden har lange negle og hårsækmider. Liggesår på albuer”.

Om hunhund på 4 år:
”Ankomstvægt 20,6 kg (normalvægt 32-45 kg). Muskelatrofi, huld under 2/9. Kakektisk med pasgang, svaghed. Enkelte liggesår.”

Sagens billedmateriale understøtter anmeldelsesrapportens og dyrlægens observationer.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved gennem en længere periode ikke at blive fodret tilstrækkeligt, således at der er opstået et vægttab, der har ført til kakektisk afmagring, svaghed og ataksi og ved ikke at have adgang til vand, er hundene ikke blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Ved at hundene, på grund af manglende fodring, er blevet kakektisk afmagrede og afkræftede, og ved at de ikke har haft adgang til vand, har hundene været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 7.000 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 10 dage.