2015-32-0156-00008

Drenge sejlede jolle ind imellem svanefamilie hvorved svaneunge blev isoleret fra resten af familien

08-05-2015

Skrivelse af 29. oktober 2014 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00034-13).
Fra en badestrand kunne det iagttages, at to unge drenge på 16-17 år styrede en jolle med en påhængsmotor mod 2 voksne svaner med 4-5 ællinger. Jollen blev styret rundt i cirkler om svanerne, der kæmpede for at flygte samtidig med at de forsøgte at beskytte deres ællinger. Drengene fik skilt en svaneunge fra, som de begyndte at slå på med en åre af træ. De blev ved med at slå ungen til den lå stille. Hele optrinnet varede ca. 15 minutter.

Rådet udtalte 8. maj 2015:

Spørgsmål 1:

Har det at sejle direkte ind mod svanefamilien og isolere svaneungen fra resten af svanefamilien udsat svaneungen for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af sagen ”en jolle med påhængsmotor satte kurs direkte mod svanefamilien.” Svanefamilien bestod af 2 svaner og 4-5 svaneunger. ”Drengene styrede jollen rundt i cirkler om svanerne, der kæmpede for at flygte, mens de samtidigt prøvede at beskytte deres unger. Efter nogle omgange rundt om svanerne, fik drengene sorteret en af svaneungerne fra”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Dyr skal tillige behandles omsorgsfuldt under hensyntagen til deres adfærdsmæssige, fysiologiske og sundhedsmæssige behov.

Svaneungen og familien har ved den beskrevne handling været udsat for høj grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at de herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Er svaneungen ved at blive slået adskillige gange med en træ-åre indtil den lå helt stille i vandoverfladen blevet udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af sagsakterne, at drengene, efter at have skilt en af svaneungerne fra dens mor, begyndte at slå den med en åre af træ. De sejlede rundt og rundt om svaneungen, som de slog igen og igen indtil fuglen lå stille i vandet. Hele optrinnet varede ca. 15 minutter.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at svaneungen ved den beskrevne handling har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet finder at svaneungen har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Sagen bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte 1 blev straffet med fængsel i 20 dage.

Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Tiltalte skulle betale 6 dagbøder á 325 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 6 dage.

Tiltalte 2 blev straffet med fængsel i 20 dage.
Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

De tiltalte skulle betale sagens omkostninger.