2015-32-0156-00012

Duer transporteret med fly fra Irak i intermistiske bure, pakket i tasker og poser

01-07-2015

Skrivelse af 16. februar 2015 fra Københavns Politi (0100-83990-00012-15).
En mand blev, ved en rutinekontrol i Københavns Lufthavn, stoppet i tolden medbringende 54 levende duer, han havde indkøbt i Irak. Duerne blev transporteret i interimistiske bure, pakket i tasker og poser. En af duerne var død ved ankomsten.

Rådet udtalte 1. juli 2015:

Spørgsmål 1:

Jeg skal anmode om en dyrlægevurdering af, hvorvidt transporten, herunder opbevaringsmåden, har indebåret smerte og lidelse og om denne må antages at have haft karakter af grovere uforsvarlig behandling af dyr.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at 54 duer var medbragt fra Irak til Danmark. Duerne var købt under et ferieophold i Irak og havde ikke været tilset af en dyrlæge eller af anden myndighed inden afrejsen. En due var død ved ankomsten til Danmark. Fuglene blev, efter ankomsten, overdraget til Cph.´s
dyreinternat, hvor yderligere 3 duer døde i løbet af de næste 11 dage. 

Duerne var under rejsen fra Irak til Danmark fordelt i interimistiske bure, som var placeret i 6 tasker/poser:

”Fra et lille løst bur blev der udtaget 5 duer, mens 1 due var død i buret.
Fra en lille sort rejsetaske blev der udtaget 3 stk. duer.
Fra en stor Lidl-pose blev der udtaget 2 stk. duer.
Fra en rødternet taske blev der udtaget 13 stk. duer.
Fra en rødternet sportstaske blev der udtaget 12 stk. duer, der alle var placeret i en lille dyretransportkasse med lufthuller.
Fra en stor sort rejsetaske blev der udtaget 18 stk. duer, der alle var placeret i en trækasse uden bund. Trækassen var lavet af spinkelt træ med mellemrum, således at det ikke var en lukket kasse”

Af sagens akter og billedmaterialet fremgår, at de fleste af burene ikke var egnede til transport af levende duer og ikke har kunnet beskytte duerne tilstrækkeligt under transporten samt sikre optimale forhold med hensyn til ventilation, plads og temperatur.

Ved at blive opbevaret og transporteret som ovenfor beskrevet, finder Rådet, at duerne ikke er blevet behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Fuglene er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt og under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de 54 duer, ved den beskrevne opbevaring og transport, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varig mén og væsentlig ulempe. Rådet vil anse forholdet for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1, 2 og 3, stk. 1 punktum.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 2.000 kr.